תביעות ייצוגיות

המדריך העדכני והמלא לתביעה ייצוגית: מתי מדובר בייצוגית? איך ניתן להצטרף לתביעה ייצוגית? כמה זה עולה? ומי מרוויח מכך?

משרדינו עוסק בעיקר בייצוג לקוחות פרטיים בתובענות ייצוגיות נגד הגופים הגדולים במשק בשלל ענפי המשפט כגון: ענף הרכב, משפט מנהלי, עוולות נזיקיות המוניות, ביטוח, בנקאות, תקשורת, עוולות צרכניות והטעיה בפרסום, איכות הסביבה ובסוגיות מס... 
 

תביעה ייצוגית היא כלי משפטי רב ערך ורב עוצמה, שנועד להגן על הצרכנים "הקטנים" מפני עוולות ו/או הטעיות מצד החברות והגופים הגדולים במשק. בדומה לתביעה אישית, גם בתביעה ייצוגית התובע הוא אזרח פרטי שנפגע כתוצאה ממחדל של גוף מסוים, אך ההבדל הוא שבתביעה ייצוגית התובע אינו מייצג רק את עצמו, אלא את כלל הצרכנים שעשויים היו להיפגע כתוצאה מאותו מחדל, גם מבלי שיכיר אותם באופן אישי.

תביעה ייצוגית - הגדרה

שימוש בכלי הזה של תביעה ייצוגית יאפשר לקבוצה גדולה של צרכנים ונפגעים שונים להביא להתערבות בית המשפט ולשינוי המצב הקיים.

תביעה ייצוגית היא כאמור תביעה משותפת לציבור הרחב שמוגשת כנגד גוף מסחרי גדול, על ידי אדם יחיד שנגרם לו נזק אישי כתוצאה ממעשה או מאי-מעשה של אותו גוף, שבעקבותיו נפגעו צרכנים נוספים.  

הזכות להגשת תובענה ייצוגית מוגדרת בחוק תובענות ייצוגיות (תשס"ו-2006), והיא בדרך כלל מוגשת בנושאים צרכניים (הטעייה במחיר, הטעייה לגבי איכות המוצר שנמכר), נושאים הקשורים לאיכות הסביבה, ביטוח, בנקאות (למשל: בעניין עמלות, חיוביים שגויים), הגבלים עסקיים, ניירות ערך ועוד.

 

לתביעה הייצוגית יש משמעות וחשיבות רבה הן משפטית והן חברתית, שכן התביעה הייצוגית מאפשרת לצרכן היחיד לפעול בשם הקבוצה לטובת תיקון העיוות או הליקוי שנוצר כלפי כל אחד מחבריה. בכך היא למעשה מהווה כלי המאפשר לאזן את מערך הכוחות הצרכניים (מעין "דוד מול גוליית"), כלי הרתעתי עבור הגופים הגדולים וכלי לעשיית צדק חברתי גם במקרים שבהם הפגיעה של הגוף הגדול בכל אחד מחברי הקבוצה בנפרד היא קטנה, ולא בהכרח מצדיקה תביעה נפרדת של כל אחד מהם.

בשונה מתביעה אישית, שבה ביהמ"ש דן ישירות בתביעה עצמה, בתביעה ייצוגית יש שלב משפטי מקדים לתביעה עצמה, וכדי שניתן יהיה לתבוע גוף מסוים בתובענה ייצוגית, יש לקבל קודם את אישור ביהמ"ש להגשת התביעה.

 

את הבקשה לתובענה הייצוגית יכול להגיש לבית המשפט כל צרכן שניזוק כתוצאה ממעשה או מאי-מעשה של גוף צרכני אחר, ובלבד שהוכח כי המחדל לא היה מקרי או חד פעמי, אלא דפוס ממושך שכתוצאה ממנו נפגעו (או היו עשויים להיפגע) צרכנים נוספים רבים. ביהמ"ש יבחן את הבקשה ורק לאחר שישתכנע כי אכן מדובר במחדל צרכני שפגע בציבור רחב, יאשר את הבקשה ויחל המשפט עצמו.

 מה לגבי הפיצוי והגמול לתובע הייצוגי?

במסגרת ההחלטה שיקבל בית המשפט, ייקבע גם מה יהא גובה הגמול שיקבל התובע הייצוגי בשל כך שיזם את התביעה הייצוגית וסייע לכלל הציבור. מעבר לכך, התובע הייצוגי זכאי להטבה שמקבלים חברי הקבוצה.

חשוב להדגיש: התובע הייצוגי אינו משלם שכר טרחה לעוה"ד במהלך ההליך.

על מנת שהלקוח יבין מתי יש עילה לתביעה ייצוגית ומה ההבדל בין תביעה אישית לתביעה ייצוגית ומה חשוב לדעת... ניתן לקרוא בהרחבה את מאמרו של עו"ד אור פינחס מיכאל בנושא.

לסיכום, תביעה ייצוגית היא כלי משפטי חשוב, שיש בכוחו להגן על האינטרסים של הצרכנים "הקטנים" אל מול עוולות מצד החברות הגדולות במשק. כלי שמעבר לעשיית צדק כלכלי, מהווה גם כלי חינוכי שטומן בחובו עשיית צדק חברתי

משרדינו עוסק בעיקר בייצוג לקוחות פרטיים בתביעות ייצוגיות נגד הגופים הגדולים במשק בשלל ענפי המשפט כגון: ענף הרכב, משפט מנהלי, עוולות נזיקיות המוניות, ביטוח, בנקאות, תקשורת, עוולות צרכניות והטעיה בפרסום, איכות הסביבה ובסוגיות מס... 
 

תביעה ייצוגית היא כלי משפטי רב ערך ורב עוצמה, שנועד להגן על הצרכנים "הקטנים" מפני עוולות ו/או הטעיות מצד החברות והגופים הגדולים במשק. בדומה לתביעה אישית, גם בתביעה ייצוגית התובע הוא אזרח פרטי שנפגע כתוצאה ממחדל של גוף מסוים, אך ההבדל הוא שבתביעה ייצוגית התובע אינו מייצג רק את עצמו, אלא את כלל הצרכנים שעשויים היו להיפגע כתוצאה מאותו מחדל, גם מבלי שיכיר אותם באופן אישי.

מה יוצא לי מזה? כמי שגילה את העוולה? כתובע ייצוגי?

בהליך תביעות ייצוגיות יש לנו הזדמנות מיוחדת לתקן עוול בעולם המסחרי הישראלי, לגרום לתאגידי ענק לחדול מ "מלהונות" את הצרכנים.

הליך התביעה הייצוגית מאפשר לנו  "להעניש" את התאגיד המעוול, שלוקח בחשבון כי  כל צרכן בפני עצמו חלש מכדי להתנגד לעוולות שהתאגיד מעוול כלפיו ולכן ממשיך התאגיד לגזול/לרמות את הלקוחות בידיעה שזה משתלם.

 

התובע הייצוגי ואנחנו עו"ד הדין כביכול מחליפים את הרגולטור והם מעין "שוטרים" או ל"מענישים" ובעזרת בית המשפט "תופסים" את התאגידים התחמנים וגורמים להם "להשיב" את הכספים שגזלו מציבור.
מאבק מסוג זה, בפורמט של תביעות ייצוגיות, עובד! כבר אילצו את תאגידים/ורשויות המדינה להשיב את הכספים ש"גזלו" מהציבור שלא כדין חזרה.

מתי ואיך ניתן להגיש תביעה ייצוגית?

בשונה מתביעה אישית, שבה ביהמ"ש דן ישירות בתביעה עצמה, בתביעה ייצוגית יש שלב משפטי מקדים לתביעה עצמה, וכדי שניתן יהיה לתבוע גוף מסוים בתביעה ייצוגית, יש לקבל קודם את אישור ביהמ"ש להגשת התביעה.

 

את הבקשה לתביעה הייצוגית יכול להגיש לבית המשפט כל צרכן שניזוק כתוצאה ממעשה או מאי-מעשה של גוף צרכני אחר, ובלבד שהוכח כי המחדל לא היה מקרי או חד פעמי, אלא דפוס ממושך שכתוצאה ממנו נפגעו (או היו עשויים להיפגע) צרכנים נוספים רבים. ביהמ"ש יבחן את הבקשה ורק לאחר שישתכנע כי אכן מדובר במחדל צרכני שפגע בציבור רחב, יאשר את הבקשה ויחל המשפט עצמו.

מהם התנאים לאישור תביעה ייצוגית?

כדי שביהמ"ש יאשר תביעה כתביעה ייצוגית, התובע צריך לעמוד במספר תנאים ובדיקות של ביהמ"ש:

  1. עילה אישית- עליו להראות שקיימת לו עילת תביעה אישית שהוא בעצמו ניזוק.

  2. קיימת קבוצת נפגעים גדולה- ביהמ"ש צריך להשתכנע כי עילת התביעה אכן משותפת לקבוצה גדולה של תובעים. בד"כ מדובר במקרים שבהם התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתביעה לטובת הקבוצה.

  3. עילה מבוססת - ביהמ"ש בודק אם לתובע יש סיכוי לזכות במשפט.

  4. תום לב- ביהמ"ש יבקש לוודא שהבקשה לייצוגית מוגשת בתום לב, וכי לא מדובר בתובע רודף פרסום, "תובע סדרתי", ו/או תובע שכל מטרתו היא לנקום בגוף שאותו הוא תובע.

  5. ביהמ"ש יבדוק שהסעד שנתבע הוא משותף לכל הקבוצה, ושסכום התביעה הוא מידתי ולא מופרז.

 

תביעה ייצוגית - הגדרה

שימוש בכלי הזה של תביעה ייצוגית יאפשר לקבוצה גדולה של צרכנים ונפגעים שונים להביא להתערבות בית המשפט ולשינוי המצב הקיים.

תביעה ייצוגית היא כאמור תביעה משותפת לציבור הרחב שמוגשת כנגד גוף מסחרי גדול, על ידי אדם יחיד שנגרם לו נזק אישי כתוצאה ממעשה או מאי-מעשה של אותו גוף, שבעקבותיו נפגעו צרכנים נוספים.  

הזכות להגשת תביעה ייצוגית מוגדרת בחוק תביעות ייצוגיות (תשס"ו-2006), והיא בדרך כלל מוגשת בנושאים צרכניים (הטעייה במחיר, הטעייה לגבי איכות המוצר שנמכר), נושאים הקשורים לאיכות הסביבה, ביטוח, בנקאות (למשל: בעניין עמלות, חיוביים שגויים), הגבלים עסקיים, ניירות ערך ועוד.

לתביעה הייצוגית יש משמעות וחשיבות רבה הן משפטית והן חברתית, שכן התביעה הייצוגית מאפשרת לצרכן היחיד לפעול בשם הקבוצה לטובת תיקון העיוות או הליקוי שנוצר כלפי כל אחד מחבריה. בכך היא למעשה מהווה כלי המאפשר לאזן את מערך הכוחות הצרכניים (מעין "דוד מול גוליית"), כלי הרתעתי עבור הגופים הגדולים וכלי לעשיית צדק חברתי גם במקרים שבהם הפגיעה של הגוף הגדול בכל אחד מחברי הקבוצה בנפרד היא קטנה, ולא בהכרח מצדיקה תביעה נפרדת של כל אחד מהם.

מי משלם את שכר טרחת עוה"ד?

שכר טרחת עוה"ד ייקבע ע"י ביהמ"ש. ככלל גובה התשלום לעוה"ד יקבע כנגזרת מסכום הפיצוי שהוחזר לציבור, וישולם ע"י הנתבעים בלבד ולא מהתובע הייצוגי. 

איך מצטרפים לתביעה ייצוגית?

כשביהמ"ש מאשר תביעה כתביעה ייצוגית, כל אדם שמתאים להגדרה של הקבוצה שבשמה הוגשה התביעה יכול להצטרף אליה ולראות את עצמו כאחד התובעים. בעיתונים מתפרסמות ידיעות על אישור תביעה כתביעה ייצוגית, וכך הציבור הרחב למד על האפשרות להצטרף לתביעה במקרה שהיא נוגעת לו.

 מה לגבי הפיצוי והגמול לתובע הייצוגי?

במסגרת ההחלטה שיקבל בית המשפט, ייקבע גם מה יהא גובה הגמול שיקבל התובע הייצוגי בשל כך שיזם את התביעה הייצוגית וסייע לכלל הציבור. מעבר לכך, התובע הייצוגי זכאי להטבה שמקבלים חברי הקבוצה.

חשוב להדגיש: התובע הייצוגי אינו משלם שכר טרחה לעוה"ד במהלך ההליך.

על מנת שהלקוח יבין מתי יש עילה לתביעה ייצוגית ומה ההבדל בין תביעה אישית לתביעה ייצוגית ומה חשוב לדעת... ניתן לקרוא בהרחבה את מאמרו של עו"ד אור פינחס מיכאל בנושא.

לסיכום, תביעה ייצוגית היא כלי משפטי חשוב, שיש בכוחו להגן על האינטרסים של הצרכנים "הקטנים" אל מול עוולות מצד החברות הגדולות במשק. כלי שמעבר לעשיית צדק כלכלי, מהווה גם כלי חינוכי שטומן בחובו עשיית צדק חברתי